Колдонуучу жөнүндө макулдашуу

 

Колдонуучу жөнүндө макулдашуу

Колдонуучу жөнүндө макулдашуу

Ушул Макулдашуу Интернет ресурс www.kido.kg ортосундагы мамилелерди жөнгө салуучу, мындан ары «kido.kg» жана «Колдонуучу» деп аталган интернет колдонуучусу менен, kido.kg кызматын  пайдаланууга байланыштуу келип чыккан, Колдонуучу жөнүндө макулдашуу боюнча белгиленген шарттарында.

Колдонуу шарттары kido.kg өзгөртүлүшү мүмкүн, кандай болбосун, каалаган убакта, экинчи тарабын байкабай. Өзгөртүүлөр kido.kg. расмий жарыяланган күндөн тартып күчүнө кирет. Колдонуучу дайыма колдонуучу келишимде өзгөртүүлөрдү мониторинг макул болот.

Кандайдыр бир башка иш-аракеттерди колдонуу kido.kg ресурсунда Колдонуучу жүзөгө ашырылат, ал дароо эле бардык шарттарды кабыл билдирет Колдонуучу жөнүндө макулдашууда.

 
Термин Аныктама
Төмөндө көрсөтүлгөн терминдер бул Макулдашуунун төмөндөкүдөй мааниде максаттары болот:
kido.kg— сайт (интернет ресурс), kido.kg доменде жайгаштырлган жана анын субдомендери, мобилдик тиркемелери.
Мобилдик тиркеме - Уюлдук аппараттарга  арналган тиркеме, kido.kg кызматтарына кирүү үчүн.
Сайт администратору -  Расмий пайдалануучулары, kido.kg  башкарууга. 
Колдонуучу макулдук - kido.kg кирүүгө мүмкүнчүлүгү бар адам, интернет аркылуу, 
өз максаттары үчүн kido.kg ресурстарын пайдаланган.
Товар— Кандайдыр бир продукт же кызмат жөндө, kido.kg сайтында Колдонуучу жарнама берет.
Жарнак- товар боюнча сунуш жана маалыматтык билдирүү.
Сатуучу- Колдонуучу, kido.kg сайтында жарнак жайгаштырат.
Сатып алуучу- Колдонуучу, kido.kg сайтында жарнак караган, сатуучудан товар сатып алуу үчүн.
Эсептик жазуусу- электрондук почтанын дареги, логин катары пайдаланылуучу, пароль, жана Пайдалануучулар тарабынан каралган башка жеке маалыматы kido.kg сайтында авторизация болуш үчүн.
Жеке кабинет- Колдонуучунун жеке бети, кызматтарды башкаруу үчүн куралдар берилген www.kido.kg. сайтында. 
 
Жалпы шарттары жана тартиби
• Бекер  жарнамалар kido.kg сайты колдонуучу макулдук тартиби боюнча Колдонуучуларга анын кызмат көрсөтүүлөргө жеткиликтүүлүктү берет. Колдонуучуларга  жарнама жайгаштыруу, көрүү жана издөө сервистери мүмкүн.  Анын буюмдарын алга жылдырууга, кошумча кызматтарды колдонуу kedo.kg. каралган
• kido.kg каалаган убакта кызматынын шарттарын кайра карап чыгуу, алдын ала билдирүүсүз эле, ошондой эле кызматты тарабынан сунушталган өзгөртүү мүмкүн.
• kido.kg сатуучу менен сатып алуучу ортосунда бүтүмдөрдү түзүүдө тараптардын бир агент эмес. Бардык бүтүмдөр мүчөлөрүнүн каалоосу боюнча жүргүзүлөт.
• kido.kg Колдонуучу тарабынан тагыраак маалымат алуу үчүн эч кандай жоопкерчилик тартпайт, жана колдонуучулар тарабынан жайгаштырылган жеке маалыматтын тактыгына гарантия бере албайт
 
Жарнама жайгаштыруу эрежелери
• Жарнама жайгаштыруу kido.kg сайтында авторизациядан кийин болот, көрсөтүлгөн электрондук почта боюнча бир нече секунда кийин кат жөнөтүлөт, ошол аркылуу өткөндөн кийин аккаунтун иштеси башталат .
• Сайтына жайгаштыруу жарнама мөөнөтү: 30 күн.  Анын жеке кабинети  аркылуу, Колдонуучу жарнамаларды кайрадан алмаштыра алат же узарта алат.
• Жарыялоо үчүн, товарды жакшыраак көрсөтүү үчүн, сүрөттөрдү кошсо баалуу болуп саналат
• Аталышында, сиз мүмкүн болгон кардарлар үчүн издөө көмөктөшүү максатында, сиздин буюмдарды жана кызматтарды туура аталышын көрсөтүү керек.
• жарнама жайгаштыруу тийиштүү категориялар боюнча  болушу керек, ушул пункт сакталбаса kido.kg сайтынын администрациясы бул жарнаманы токтото турууга аргасыз болушат.
• Сайттын администрациясы колдонуучу киргизген туура маалыматты алууга укуктуу.
 
Пайдалануучулардын милдеттери
kido.kg сайттын сервистерин түз максат менен пайдалануу.
• ошондой эле жарнактарды даярдоо kido.kg боюнча катталып, кийин туура маалыматтарды берүү.
• Эгерде сатуучуга талап болсо, алар тарабынан колдонулган кызматтарга карата берилген kido.kg колдонуучу өз берүүгө милдеттүү, ошондой эле kido.kg. жок талаш-тартышты чечүү үчүн
•  Жарнамалардан жайгаштырылган маалыматтардын аныктыгы үчүн жоопкерчиликти өзүнө алууга милдеттенет.
 
Колдонуучу макулдашуунун аракетинин мөөнөтү
• Бул келишим kido.kg сайты мөөнөтсүз колдонулат жана Колдонуучунун пайдалануу башынан таасир пайда боло баштайт.
• kido.kg кызматы колдонуучуларга өз мүмкүнчүлүгүн токтотуп укугун өзүнө калтырат.